Prateći artikli

Kutija za vino sa priborom

Mala natron vrećica sa ručicom

Velika natron vrećica sa ručicom

Drvene kašičice za med u zaštitnoj foliji

Drvena kutija otvorenog tipa namenjena bocama sa vinom

Drvena kutija zatvorenog tipa, sa ručkama od užeta. Zapečaćena voskom na ukrasnoj traci.

Drvena kutija zatvorenog tipa namenjena bocama sa vinom ili rakijom

Drvena kutija otvorenog tipa namenjena bocama sa vinom

Drveni stalak namenjen samo za trostruke boce

Drvena kutija za tegle sa medom